Cách bấm độn bát quái

CÁCH 1: THÁNG 1 và 12 KHỞI Ở CUNG CẤN

8 Quẻ Bát Quái và 8 Cung Kỳ Môn xem hình sau


*

Bạn Gieo Được Quẻ GIỜ MUỐN LUẬN GIẢI mà không cần HỌC KINH DỊCH, tôi có một phương pháp tóm gọn, có thể tạm ứng dụng. Đó là phương pháp Mai Hoa Dịch Số, dùng Thể Dụng sinh khắc, tỉ hỏa

Từ các mức độ sinh khắc này, người ta có thể khái quát hóa nhanh kết quả vấn đề lúc đầu khi dự báo như sau:

1. Dự báo xuất hành

Lấy quái Thể làm chủ, quái Dụng là ứng vào việc sắp đi.

Bạn đang xem: Cách bấm độn bát quái

Nếu như:

– Thể khắc Dụng: chuyến đi thuận lợi, như ý.

– Dụng khắc Thể: ra đi gặp bất lợi, có khi tai họa.

– Thể sinh Dụng: chuyến đi hao tổn, mất mát.

– Dụng sinh Thể: được lợi bất ngờ khi đi.

– Thể Dụng tỵ hòa: ra đi nhanh chóng, thuận lợi.

Trên thực tế, nhiều chuyến đi, nếu lý đoán theo Dịch lý rơi vào trường hợp dụng khắc Thể, song đi đến nơi về đến chôn, giải thích điều này căn cứ vào “đức năng thắng số”.

2. Dự báo cầu tài, kinh doanh

Khi xem cầu tài (kinh doanh, làm ăn, sản xuất …) người xưa lấy Thể là chủ, Dụng là tài.

Nếu:

– Thể khắc Dụng là được tiền tài, kinh doanh có lãi nhiều

– Dụng khắc Thể: không được theo ý muốn.

– Thể sinh Dụng: có tổn thất, lo buồn.

– Dụng sinh Thể: vui vẻ thoải mái, có lợi.

– Thể Dụng tỷ hòa: tài lợi như ý, toại nguyện.

Xem thêm: Rắn Khổng Lồ 1: Trăn Nam Mỹ (1997), Rắn Khổng Lồ 1: Mãng Xà Nam Mỹ


*

3. Dự báo về hôn nhân

Dự báo về hôn nhân lấy quẻ Thể làm chủ, việc hôn nhân làm Dụng.

Nếu:

– Dụng sinh Thể thì hôn nhân thành, và tốt đẹp, có lợi.

– Thể sinh Dụng: hôn nhân trục trặc, khó thành, vì hôn nhân mà nảy sinh nhiều vấn đề.

– Thể khắc Dụng: hôn nhân có thể xong, nhưng bị chậm chạp.

– Dụng khắc Thể: hôn nhân không thành, hoặc có thành thì sinh điều bất lợi:

– Thể Dụng đồng hành: hôn nhân tốt đẹp.

*

CÁCH 2: THÁNG 1 KHỞI TẠI CẤN – THÁNG 2 và 3 TẠI CHẤN

*

BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN LUẬN

Bát môn vốn là bát quái biến ra khỏi thuận hành mỗi cung mỗi vị, tại khảm thuận hành là Hưu sinh thương đổ cảnh tử kinh khai.

1)Hưu lại Khảm

2)Sinh tại Cấn

3)Thương tại Chấn

4)Đổ tại Tốn

5)Cảnh tại Ly

6)Tử tại Khôn

7)Kinh tại Đoài

8)Khai tại Càn.

Đặc trưng của bát môn cho khỏi lầm lạc các môn độn khác. Nếu theo Can Chi, ngũ hành bái quái thì xem Bát môn rất dễ.

CÁCH ĐỘN QUẺ

Tháng giêng khởi tại Cấn

Tháng 2 Tháng 3 tại Chấn

Tháng 4 tại Tốn

Tháng 5 Tháng 6 tại Ly,

Tháng 7 tại Khôn

Tháng 8 Tháng 9 tại Đoài

Tháng 10 tại Càn

Tháng 11 tháng 12 tại Khảm.

Xem kỹ tháng 1- 4 – 7 – 10 mỗi tháng chiếm một cung. Còn 1 cung nọ mỗi cung chiếm hai tháng. Vậy là tháng nào cung nấy nhất định và trên tháng khởi ngày, trên ngày khởi giờ Tý đến giờ khách đến xem cửa nào lấy cửa đó đoán quẻ.

Ví dụ như ngày MÙNG 8 tháng GIÊNG giờ THÂN có khách lại Xem quẻ: tháng giêng tại Cấn, trên tháng khởi ngày là mùng 1 tại Cấn, thuận mỗi cung, mùng 2 tại Cấn, mùng 3 Tốn, mùng 4 Ly, mùng 5 Khôn, mùng 6 Đoài, mùng 7 Càn, mùng 8 tại Khảm trên ngày khởi giờ là giờ Tý chỗ mùng 8 khảm, giờ Sửu tại Cấn, giờ Dần Chấn, giờ Mão Tốn, giờ Thìn Ly, giờ Tý Khôn, giờ Ngọ Đoài, giờ Mùi Càn thì giờ Thân lại Khảm là cửa Hưu, lấy quẻ Hưu mà đoán.

Nếu họ cầu công danh thì đoán quẻ Hưu ở bài Công danh, bằng họ xem cầu tài thì đoán quẻ Hưu bài cầu tài là đúng.