Cách Tạo Dòng Gà Chọi: Phương Pháp Lai Dòng Chi Tiết

By Default

Việc tạo dòng gà chọi nhằm duy trì và phát triển các đặc điểm ưu việt của dòng gà trống hoặc dòng gà mái ban đầu, giúp duy trì những phẩm chất tốt và cải thiện thế hệ sau. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách lai dòng để tạo ra những chiến kê mạnh mẽ, đồng bộ về kiểu hình và kiểu gen.

1. Phương Pháp Lai Dòng

Khái Niệm Lai Dòng

Lai dòng là một hình thức lai cận huyết đặc biệt, tức là cho lai các thế hệ con với thế hệ gốc (F0) để duy trì đặc điểm di truyền của dòng gà trống hoặc dòng gà mái ban đầu. Quá trình này có thể được thực hiện theo hai hướng:

 • Lai dòng theo gà bố (F0): Các thế hệ con lai được lai ngược lại với gà trống F0.
 • Lai dòng theo gà mẹ (F0): Các thế hệ con lai được lai ngược lại với gà mái F0.

Quá Trình Lai Dòng

Ví dụ về lai dòng theo gà bố (F0):

 1. Giai đoạn F0: Gà trống và gà mái F0 ban đầu được ghép đôi và sinh ra đời con F1.
 2. Giai đoạn F1: Chọn gà mái con F1 lai với gà trống F0, tạo ra đời con F2.
 3. Giai đoạn F2: Chọn gà mái con F2 lai với gà trống F0, tạo ra đời con F3.
 4. Giai đoạn F3: Chọn gà mái con F3 lai với gà trống F0, tạo ra đời con F4.
 5. Giai đoạn F4: Chọn gà mái con F4 lai với gà trống F0, tạo ra đời con F5.

Quá trình này có thể tiếp tục đến thế hệ F5 hoặc F6 để đạt được tỷ lệ máu mong muốn từ gà trống F0, thường là 93.75% ở thế hệ F4 và 98.44% ở thế hệ F5.

2. Mục Đích, Ưu Điểm và Nhược Điểm

Mục Đích

 • Duy trì dòng gà: Giữ lại các đặc điểm ưu việt của gà trống hoặc gà mái F0.
 • Tạo bản sao: Tạo ra các thế hệ gà con có kiểu hình và kiểu gen đồng bộ với dòng F0.

Ưu Điểm

 • Đồng bộ kiểu hình, kiểu gen: Các cá thể gà con sinh ra có kiểu hình và kiểu gen tương đồng với dòng gà trống hoặc gà mái ban đầu.
 • Dễ áp dụng: Phương pháp này đã được nhiều sư kê áp dụng thành công, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Nhược Điểm

 • Thoái hóa máu: Gà con sinh ra dễ bị thoái hóa máu, sức khỏe kém, tăng trưởng chậm, dễ mắc bệnh.
 • Rủi ro cao: Gà trống hoặc gà mái F0 cần được nuôi kỹ càng, nếu bị chết khi gà con chưa đạt tỷ lệ máu mong muốn thì coi như thất bại.

3. Nhiễm Sắc Thể Giới Tính và Lai Dòng

Tính Trạng Di Truyền Liên Kết Giới Tính

Một quan niệm sai lầm phổ biến là chỉ có gà trống hoặc gà mái mới truyền đặc điểm cho con cái. Thực tế, cả gà trống và gà mái đều truyền đặc điểm cho con cái. Tuy nhiên, các tính trạng liên kết giới tính (trên nhiễm sắc thể giới tính) không được truyền từ mẹ sang con mái. Điều quan trọng hơn là DNA ti thể của gà mẹ được truyền trực tiếp từ mẹ sang con mái.

Lựa Chọn Gà Mái

 • Chọn gà mái cẩn thận: Việc chọn gà mái là rất quan trọng, vì DNA ti thể của gà mẹ có vai trò quan trọng trong di truyền.
 • Lai dòng về nhánh gà mái: Các nhà lai tạo lớn thường ưu tiên lai dòng về nhánh gà mái để duy trì các đặc điểm tốt và bền vững.

4. Kỹ Thuật Lai Dòng Thực Tế

Chuẩn Bị Gà F0

 • Chọn gà trống F0: Chọn gà trống có đặc điểm ưu việt về thể lực, sức mạnh, khả năng chiến đấu.
 • Chọn gà mái F0: Chọn gà mái có sức khỏe tốt, khả năng sinh sản cao, có DNA ti thể mạnh.

Quy Trình Lai Dòng

 1. Ghép đôi gà F0: Ghép đôi gà trống và gà mái F0 để tạo ra đời con F1.
 2. Chọn lựa đời con: Chọn những cá thể gà con tốt nhất từ đời con F1 để lai ngược với gà F0.
 3. Theo dõi và chăm sóc: Theo dõi sự phát triển của gà con, chăm sóc kỹ lưỡng để đảm bảo chúng phát triển tốt.
 4. Tiếp tục quy trình: Lặp lại quá trình chọn lựa và lai ngược qua các thế hệ F2, F3, F4, đảm bảo duy trì các đặc điểm ưu việt từ gà F0.

Kết Luận

Tạo dòng gà chọi bằng phương pháp lai dòng là một quá trình phức tạp nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc duy trì và phát triển những phẩm chất tốt nhất của dòng gà trống hoặc gà mái ban đầu. Qua bài viết này, hy vọng các sư kê có thể áp dụng đúng kỹ thuật để tạo ra những chiến kê mạnh mẽ, đồng bộ về kiểu hình và kiểu gen, góp phần nâng cao chất lượng đàn gà chọi của mình.

Leave a Comment