Chuẩn Đầu Ra Học Phần

ra mắt Đào sinh sản ra mắt bộ môn phân tích khoa học tập sinh viên Diễn bầy Đối tác

Bạn đang xem: Chuẩn đầu ra học phần

*


*

CHUẨN ĐẦU RA CÁC HỌC PHẦN

DO KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐẢM NHIỆM

 

STT

MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

CHUẨN ĐẦU RA

 

BỘ MÔN KỂ TOÁN

 

1

Nguyên lý kế toán

ACT01A

Tải file

2

Kế toán tài thiết yếu 1 - Cao đẳng

ACT02A

Tải file

3

Kế toán tài bao gồm 1 – Đại học

ACT02A

Tải file

4

Kế toán quản ngại trị

ACT03A

Tải file

5

Kế toán công

ACT05A

Tải file

6

Kế toán quốc tế

ACT07A

Tải file

7

Kế toán tài thiết yếu 2 - Cao đẳng

ACT13A

Tải file

8

Kế toán tài chính 2 - Đại học

ACT13A

Tải file

9

Kế toán tài bao gồm 3

ACT14A

Tải file

10

Kế toán thuế

ACT15A

Tải file

11

Nguyên lý kế toán cho ACT

ACT41A

Tải file

12

Tổ chức công tác Kế toán tài chính

GRA14A

Tải file

13

Tổ chức công tác làm việc Kế toán cai quản trị

GRA15A

Tải file

14

Kế toán máy

GRA37A

Tải file

15

Hệ thống thông tin kế toán

MIS01A

Tải file

 

BỘ MÔN KIỂM TOÁN

 

16

Kiểm toán căn bản

ACT08A

Tải file

17

Kiểm toán tài chủ yếu 1

ACT19A

Tải file

18

Kiểm toán tài chủ yếu 2

ACT20A

Tải file

19

Kiểm toán hoạt động

ACT21A

Tải file

20

Kiểm soát quản lý

ACT22A

Tải file

 

TỔ THỐNG KẾ

 

21

Nguyên lý thống kê tởm tế

ACT11A

Tải file

22

Thống kê doanh nghiệp

ACT12A

Tải file


Ý con kiến
*


tên * e-mail * câu chữ *
Gửi ý kiến

Tin khác


Xem thêm: Trẻ Bị Kê Chữa Thế Nào - Hướng Dẫn Cha Mẹ Chữa Kê Cho Trẻ Sơ Sinh

KhoaHomeRightNewsWebPart - Tin tức bài viết trang nhà cột phải

Thông báoDANH SÁCH GVHD CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP K21 KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁNDanh sách sv viết khóa luận cùng giảng viên trả lời (Đại trà và chất lượng cao)


Hướng dẫn giải đáp vướng mắc Khóa luận, chăm đề giỏi nghiệp K21 rất chất lượng Khoa kế toán - truy thuế kiểm toán


Hướng dẫn giải đáp vướng mắc Khóa luận, chuyên đề giỏi nghiệp K21 Khoa kế toán - Kiểm toán