CÓ THAI SAU SINH MỔ 14 THÁNG

Chào chưng sĩ. Em sinh nhỏ nhắn được 14 tháng (sinh mổ) hiện nay em lại có bầu lần 2, nếu nhằm sinh thì có nguy cơ tiềm ẩn gì cho vết mổ cũ không ạ. Em xin cảm ơn?