Đại học saigon điểm chuẩn

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology thông tin 7480201CLCDGNLHCM778Chương trình quality cao
2 công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302DGNLHCM753
3 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A010
4 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DGNLHCM783
5 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A000
6 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM783
7 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A000
8 technology kỹ thuật môi trường 7510406DGNLHCM659
9 công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406B000
10 Sư phạm lịch sử hào hùng Địa lý 7140249C000
11 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247A00, B000
12 Khoa học môi trường 7440301DGNLHCM706
13 Khoa học môi trường xung quanh 7440301A000
14 Kỹ thuật phần mềm 7480103DGNLHCM898
15 quản trị văn phòng và công sở 7340406DGNLHCM756
16 cai quản trị công sở 7340406C040
17 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202D010
18 giáo dục Chính trị 7140205C000
19 tin tức - thư viện 7320201DGNLHCM654
20 Sư phạm thẩm mỹ 7140222H000
21 cai quản trị kinh doanh 7340101DGNLHCM806
22 quản ngại trị kinh doanh 7340101A010
23 Tài chính - ngân hàng 7340201DGNLHCM782
24 Tài chính - ngân hàng 7340201C010
25 Sư phạm Toán học 7140209A000
26 Sư phạm lịch sử dân tộc 7140218C000
27 Sư phạm giờ đồng hồ Anh 7140231D010
28 quản lý giáo dục 7140114DGNLHCM762
29 quản lý giáo dục 7140114C040
30 marketing quốc tế 7340120DGNLHCM869
31 kinh doanh quốc tế 7340120A010
32 Sư phạm Âm nhạc 7140221N010
33 Sư phạm Ngữ văn 7140217C000
34 giáo dục đào tạo Mầm non 7140201M01, M020
35 Sư phạm chất hóa học 7140212A000
36 Sư phạm Sinh học tập 7140213B000
37 Sư phạm Địa lý 7140219C00, C040
38 Kỹ thuật điện 7520201DGNLHCM733
39 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A000
40 Sư phạm đồ lý 7140211A000
41 Toán ứng dụng 7460112DGNLHCM794
42 Toán vận dụng 7460112A000
43 quốc tế học 7310601DGNLHCM759
44 nước ta học 7310630DGNLHCM692
45 ngữ điệu Anh 7220201DGNLHCM833
46 tư tưởng học 7310401DGNLHCM830
47 Thanh nhạc 7210205N020
48 kế toán 7340301DGNLHCM765
49 kế toán 7340301C010
50 chế độ 7380101DGNLHCM785
51 lao lý 7380101C030
52 giáo dục đào tạo Chính trị 7140205C190
53 Sư phạm Toán học 7140209A010
54 technology thông tin 7480201DGNLHCM816
55 du lịch 7810101DGNLHCM782

Bạn đang xem: Đại học saigon điểm chuẩn


Xem thêm:


*