ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN WEBSITE

1 Website30 GB SSD dung lượng Đĩa~10000 visit hằng mon help_outline1 tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outlineWordPress phép tắc Staging help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn tổn phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD dung tích Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí thư điện tử help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outline100 SSL Grátis help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outline10 SSL GRATIS help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress biện pháp Staging help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn giá thành help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD dung tích Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí thư điện tử help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outline100 SSL Grátis help_outline100 SSL Grátis help_outline100 SSL GRATIS help_outline100 SSL GRATIS help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress quy định Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn tổn phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá chỉ 185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD dung tích Đĩa~10000 visit hằng tháng help_outline1 tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress phương pháp Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn chi phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD dung tích Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí e-mail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outline100 SSL Grátis help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outline10 SSL GRATIS help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress công cụ Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn tầm giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD dung tích Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí thư điện tử help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outline100 SSL Grátis help_outline100 SSL Grátis help_outline100 SSL GRATIS help_outline100 SSL GRATIS help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outlineWordPress phương tiện Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn mức giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá bán 185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD dung lượng Đĩa~10000 visit hằng mon help_outline1 thông tin tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outlineWordPress phương tiện Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn tổn phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD dung lượng Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí e-mail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outline100 SSL Grátis help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outline10 SSL GRATIS help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress dụng cụ Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn phí tổn help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD dung tích Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí e-mail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outline100 SSL Grátis help_outline100 SSL Grátis help_outline100 SSL GRATIS help_outline100 SSL GRATIS help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outlineWordPress biện pháp Staging help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn tầm giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá bán 185.005 VNĐ) help_outline
Tu1edbi giu1ecf hu00e0ng"}" :loader-props=""heading":"Kiu1ec3m tra tu00ean miu1ec1n, xin vui lu00f2ng chu1edd"" :error-props=""heading":"Xin lu1ed7i, cu00f3 lu1ed7i xu1ea3y ra u1edf phu00eda chu00fang tu00f4i.","subheading":"Developer cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o vu00e0 su1ebd su1eeda lu1ed7i nu00e0y cấp tốc nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Hu00e3y thu1eed lu1ea1i.","img":"https://assets.tamquoc94.vn.com/images/domain-checker-2020/error-e0a102fe3c.svg","alt":"Phi hu00e0nh gia"" :idn-error-props=""heading":"Xin lu1ed7u! Internationalized tên miền name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang lại domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!"" :domain-props=""serverError":"Lu1ed7i server: thu1eed lu1ea1i bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n "Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng" lu1ea7n nu1eefa","buttonAddToCart":"Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","cartRedirect":"/cart","buttonContinueToCart":"Vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","save":"GIu1ea2M %percent%%","inDisclaimer":"1st year with a 2 or more years registration","availableTakenIndicator":"available":"Khu1ea3 du1ee5ng","taken":"u0110u00e3 bu1ecb cài đặt tru01b0u1edbc","availableTakenLabels":"domainIsAvailable":"Domain khu1ea3 du1ee5ng!","domainIsTaken":"Domain u0111u00e3 bu1ecb cài đặt tru01b0u1edbc","price":"%price%/nu0103m","routeName":"domain-checker","verifyingText":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng...","sorryTakenText":"Xin lu1ed7i, ai u0111u00f3 u0111u00e3 sở hữu tu00ean miu1ec1n nu00e0y tru01b0u1edbc","idnNotSupportedText":"Xin lu1ed7u! Internationalized tên miền name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang đến domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!","idnProhibitedText":"Khu00f4ng u0111u0103ng ku00fd tên miền %tld% u0111u01b0u1ee3c u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","domainsProhibitedText":"u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n bu1ecb cu1ea5m u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","rateLimitHitText":"Slow down! You're too fast! Try again in 1 minute.","hostingOffer":"cheapestHostingDiscount":78,"domainPlusHosting":"Tu00ean miu1ec1n %domainName% + website Hosting","hostingButtonText":"Chu1ecdn gu00f3i hosting","domainPlusHostingSubtitle":"Lu00ean mu1ea1ng ngay lập tức vu1edbi web hosting nhanh nhu1ea5t giu00e1 ru1ebb chu1ec9 tu1eeb 24.990 VNu0110/th"" :default-tld=""com"" :priority-tlds="<"domain-com","domain-net","domain-online","domain-live","domain-store","domain-info","domain-tech","domain-xyz","domain-site","domain-link","domain-website","domain-org","domain-fun","domain-space","domain-io","domain-website","domain-in","domain-uno","domain-host","domain-fun","domain-press">" :invalid-tld-props=""heading":"Tu00ean miu1ec1n %tld% khu00f4ng khu1ea3 du1ee5ng, nhu01b0ng hu00e3y chu1ecdn tu00ean khu00e1c tu1eeb hu00e0ng chu1ee5c tu00ean miu1ec1n u0111u1ed9c u0111u00e1o bu00ean du01b0u1edbi."" :domain-filter-props=""alternativeText":"Xem cu00e1c lu1ef1a chu1ecdn tu00ean miu1ec1n khu00e1c","resetText":"u0110u1eb7t lu1ea1i","applyText":"u00c1p du1ee5ng","cancelText":"Hu1ee7y","optionsText":"Lu1ef1a chu1ecdn","clearAllText":"Xu00f3a tu1ea5t cu1ea3","selectAllText":"Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3","extensionsText":"Phu1ea7n mu1edf ru1ed9ng","okText":"OK","allEndingsText":"Tu1ea5t cu1ea3 u0111uu00f4i tu00ean miu1ec1n","popularEndingsText":"Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t","placeholderText":"Gu00f5 u0111u1ec3 lu1ecdc","priceText":"Giu00e1"" :invalid-filter-props=""heading":"Xin lu1ed7i, khu00f4ng tu00ecm thu1ea5y. Hu00e3y chu1ecdn cu00e1c tu00ean miu1ec1n khu00e1c sau."" :can-add-multiple-domains-to-cart="1" :promote-domains="1">
VNu0110","priceNumber":219900,"old":"299.000 VNu0110","oldNumber":299000,"text":"Mua tu00ean miu1ec1n u0111u01b0u1ee3c coi tru1ecdng vu00e0 phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t lu1ecbch su1eed nu00e0y u0111u1ec3 xu00e2y du1ef1ng uy tu00edn.","src":"https://assets.tamquoc94.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-com-f0ce55a39c.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .com "},"tld":"net","price":"
VNu0110","priceNumber":283354,"old":"294.767 VNu0110","oldNumber":294767,"text":"Mua tu00ean miu1ec1n .net phu1ed5 biu1ebfn thu1ee9 nhị thu1ebf giu1edbi u0111u1ec3 sale bu1ec1n vu1eefng.","src":"https://assets.tamquoc94.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-net-264487d754.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .net ","tld":"online","price":"
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"816.743 VNu0110","oldNumber":816743,"text":"Giu1ea3i phu00e1p nỗ lực thu1ebf mang đến .com. Cu00f3 nghu0129a ru1ed9ng vu00e0 du00f9ng u0111u01b0u1ee3c tru00ean tou00e0n cu1ea7u.","src":"https://assets.tamquoc94.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-online-222b01e9cc.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .online ","tld":"live","price":"
VNu0110","priceNumber":81805,"old":"488.156 VNu0110","oldNumber":488156,"text":"Hou00e0n hu1ea3o mang đến nu1ed9i dung cu1eadp nhu1eadt theo thu1eddi gian thu1ef1c vu00e0 mu1edbi mu1ebb.","src":"https://assets.tamquoc94.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-live-5dbe9acf38.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .live ","tld":"store","price":"
VNu0110","priceNumber":22941,"old":"1.213.446 VNu0110","oldNumber":1213446,"text":"Hou00e0n hu1ea3o u0111u1ec3 sale bu00e1n lu1ebb mang lại mu1ecdi ngu00e0nh nghu1ec1 u0111u1ee7 ku00edch cu1ee1.","src":"https://assets.tamquoc94.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-store-4440c099a3.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .store ","tld":"info","price":"
VNu0110","priceNumber":90900,"old":"456.900 VNu0110","oldNumber":456900,"text":"Tiu1ebfp cu1eadn khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ec3 kinh doanh thu00f4ng qua tên miền .info","src":"https://assets.tamquoc94.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-info-d53038fb61.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .info ","tld":"tech","price":"
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"1.143.440 VNu0110","oldNumber":1143440,"text":"Tu00ean miu1ec1n u0111u01b0u1ee3c khuyu00ean du00f9ng lúc bu1ea1n triu1ec3n khai cu00e1c du1ef1 u00e1n liu00ean quan u0111u1ebfn cu00f4ng nghu1ec7 thu00f4ng tin.","src":"https://assets.tamquoc94.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-tech-f681975b4e.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .tech ","tld":"xyz","price":"
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"254.999 VNu0110","oldNumber":254999,"text":"Ngu1eafn, u0111u1ed9c nhu1ea5t vu00e0 thu1eddi thu01b0u1ee3ng. Tu00ean miu1ec1n nu00e0y su1ebd giu00fap bu1ea1n sale thu00e0nh cu00f4ng.","src":"https://assets.tamquoc94.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-xyz-f5ea4ca77e.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .xyz ">" :button=""Mua tu00ean miu1ec1n"" :unit=""/nu0103m"" :is-rtl="false" :redirect="null">
*

Tên miền ngắn

Domain name không bị giới hạn độ dài, nhưng tốt nhất cần nên ngắn khoảng chừng 2, 3 từ. Tải tên miền quá lâu năm sẽ cực nhọc đọc cùng website trở đề xuất kém nổi bật.

Bạn đang xem: Đăng ký tên miền website


*

Ít hơn là tốt hơn

Tránh sử dụng dấu gạch ốp ngang, số, trường đoản cú lóng, những ký tự đặc biệt, giỏi từ có nhiều cách hiểu. Những yếu tố phức tạp sẽ làm cho cho người sử dụng khó hiểu và khó nhớ.


*

Bao tất cả tên yêu thương hiệu

Tên miền hay đến website hay siêu thị online đề xuất chứa chữ tín hoặc trường đoản cú khóa của đối tượng người tiêu dùng mục tiêu trong thị trường ngách của bạn. Kết quả tìm kiếm mà hiện ra từ khóa thường sẽ đạt độ dìm diện cao hơn và vị vậy tăng lượng truy vấn website.


*

Thực hiện nghiên cứu

Trước khi mua tên miền, bạn cần bảo đảm nó không đang được bảo đảm an toàn thương hiệu của doanh nghiệp khác hoặc gồm đăng ký phiên bản quyền bởi fan khác.


*

Tính toán đúng theo lý

Rất không ít người thích thương hiệu miền nước ngoài .com, tuy nhiên sẽ giỏi hơn nếu chọn tên miền cấp quốc gia như .co.uk, hoặc .de. Đặc biệt là nếu quý khách hàng mục tiêu của chúng ta chỉ triệu tập ở một nước.

Xem thêm: Ảnh Diễn Viên Trung Quốc - 8 Nữ Diễn Viên Trẻ Trung Quốc Hot Nhất 2021


Hành rượu cồn nhanh

Tên miền tốt sẽ bị mua ngẫu nhiên lúc nào. Đừng trì hoãn và lỡ mất tên miền đáng giá! Nếu kiểm soát tên miền thấy nó sẽ khả dụng hãy đăng ký ngay nhằm tránh bị ai khác mua trước.


Vấn đề bảo mật thông tin được ưu tiên

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật khi mua tên miền website tại tamquoc94.vn. Dịch vụ đảm bảo quyền riêng tứ tên miền để giúp đỡ bạn ẩn những thông tin tương tác khỏi spammer hoặc mặt thứ ba.

Khi thiết lập tên miền, bạn phải sử dụng thông tin cá dấn hợp lệ để chúng được giữ trên cơ sở tài liệu WHOIS.

Để ẩn những thông tin đó cùng để bảo mật tối đa, cửa hàng chúng tôi sẽ sửa chữa thay thế chúng cùng với những thông tin chung chung.