GIOT MAU BI BO ROI

Ngày xưa tôi yêu em cùng với trái tim đắm sayNhưng em lại bỏ tôi theo giấc mơ phồn hoaGiờ này em nhận thấy em đã sai lầm saoMột giọt máu em trót mang vào timLòng tôi bao năm qua cay đắng em phụ tôiMà sao từ bây giờ đây em quay cách trở vềMong tôi một lần một lần sản phẩm tha ôi biết sao bây giờ.Và tôi đã dang vòng tay đón emDù thời trước em đã lừa dối đời tôiVà tôi sẽ tha thứ mang lại emNhưng trái tim chỉ mong một điều thôi giành được khôngGiọt máu đó ngày sau đã đừng như thể emLàm đau buồn những ai như em ruồng bỏ tôiVà nó cũng chớ giống phụ vương mình làm khổ người ta như kẻ đã vứt rơi em.


Bạn đang xem: Giot mau bi bo roi

Ngày xưa tôi yêu em cùng với trái tim đắm sayNhưng em lại bỏ tôi theo niềm mơ ước phồn hoaGiờ này em phân biệt em đã sai lầm saoMột giọt huyết em trót với vào timLòng tôi bao năm qua đắng cay em phụ tôiMà sao bây giờ đây em quay cách trở vềMong tôi một lần một lần sản phẩm tha ôi biết sao bây giờ.Và tôi đã dang vòng tay đón emDù rất lâu rồi em đang lừa dối đời tôiVà tôi sẽ tha thứ đến emNhưng trái tim chỉ mong một điều thôi đã đạt được khôngGiọt máu đó ngày sau đang đừng tương tự emLàm khổ sở những ai như em ruồng vứt tôiVà nó cũng chớ giống cha mình có tác dụng khổ người ta như kẻ đã bỏ rơi em.


*Chuyện cha Người Đàn Ông

các Ca Sĩ

*
593.880


http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20120119/rcrx5RW5gi46cBCa7f8e5c943da64daee.jpg

Mình chia ly Đi

Trịnh Tuấn Vỹ ft Vĩnh Thuyên Kim

*
412.450


http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20120119/ZPZ6kSIshPb7s29A9FxN590059534f39e.jpg

Xem thêm: 3 Cách Tắm Trắng Bằng Cám Gạo, Không Tốn Đồng Nào Mua Mỹ Phẩm Da Vẫn Trắng Sáng

http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20220124/TuCF2lHikP3hNdykRjAG5f0d658c6c5b3.jpg
http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20120119/YeP1aE7RR4SiNCPYFQqS5c982e75ad9e1.jpg
http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20120119/P2IkEIXpCU5vqVqo22WF590be4f591a92.jpg
http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.tamquoc94.vn.net/bucket-image-tamquoc94.vn/images/singer/20220429/rWBBrmBsQErijG6lxovR626b9a5088a7a.jpg