Xem Phim Góa Phụ Nhí, Phim Tâm Lý Tình Cảm Ấn Độ 2017, Siêu Phẩm Bom Tấn Ấn Độ 2017 Tập 176

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 176/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày thứ 7 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- cắt cử nhiệm vụ ví dụ cho cácsở, ban, ngành, UBND những quận, thị xã và các cơ quan tiền liên quan nhằm đảm bảotriển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có công dụng Luật trên địa bàn thànhphố.

Bạn đang xem: Xem phim góa phụ nhí, phim tâm lý tình cảm ấn độ 2017, siêu phẩm bom tấn ấn độ 2017 tập 176

- Tổ chức xuất sắc việc tập huấn, tuyêntruyền, thịnh hành Luật đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chứcvà lực lượng khí giới trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- bảo vệ sự chỉ huy thống nhất củaUBND thành phố, sự phối hợp nghiêm ngặt giữa những sở, ban, ngành, UBND các quận,huyện và các cơ quan tương quan trong việc tổ chức triển khai triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, thông dụng Luật

- Công an tp (CATP) chủ trì tổchức tập huấn chuyên sâu Luật và những văn phiên bản quy định, chitiết thi hành vẻ ngoài cho cán bộ lãnh đạo công ty chốt, report viên quy định và cánbộ, chiến sỹ trong CATP, trung tâm là lực lượng công an cơ động.

- Sở thông tin và truyền thông phốihợp sở, ban, ngành, UBND những quận, thị trấn và những cơ quan liên quan chỉ đạo,hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện tuyên truyền, phổ biếnLuật.

- những sở, ban, ngành, UBND những quận,huyện và các cơ quan liên quan có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biếnLuật vào cơ quan, solo vị, địa phương mình.

- Đề nghị chiến trường Tổ quốc Việt Namthành phố và các tổ chức thành viên phối phù hợp với CATP, cácsở, ban, ngành, UBND những quận, huyện và các cơ quan lại liên quan tổ chức tuyêntruyền, phổ cập Luật cho các hội viên và những tầng lớp Nhân dân.

Thời gian thực hiện; Quý IV năm 2022và những năm tiếp theo.

2. Tham gia xây dựng những văn bảnchi máu thi hành Luật

CATP chủ trì, phối kết hợp các sở, ban,ngành, UBND các quận, thị trấn và những cơ quan tương quan tham mưu ủy ban nhân dân thành, phố tham gia xây dựng những văn bạn dạng chi ngày tiết thi hành phương tiện theoyêu cầu của ban ngành soạn thảo.

Xem thêm: Bảng Giá Cáp Treo Núi Cấm Cập Nhật 2022, Cáp Treo Núi Cấm: Trang Chủ

Thời gian thực hiện: Theo văn bạn dạng yêucầu của cơ quan soạn thảo.

3. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổsung những văn bạn dạng quy phạm pháp luật để tương xứng với Luật

Sở bốn pháp phía dẫn, đôn đốc những sở,ban, ngành, UBND các quận, huyện và những cơ quan lại liên quan tiến hành kiểm tra,rà soát, hệ thống hóa những văn bản quy phạm pháp luật vì chưng Hội đồng nhân dân, UBNDthành phố phát hành còn hiệu lực quy định liên quan tiền đến hiện tượng để khuyến nghị sửađổi, té sung, nạm thế, bãi bỏ hoặc phát hành mới cho cân xứng vớiquy định của Luật; tổng hợp, tham mưu ubnd thành, phố chỉ đạo thực hiện, đồngthời báo cáo kết trái về cỗ Công an.

Thời gian trả thành: tháng 10 năm 2022.

III. Tởm PHÍ BẢO ĐẢM

1. Gớm phí thực hiện các nhiệm vụtheo chiến lược này được sử dụng trong dự trù chi liên tiếp hàng năm của cácsở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và những cơ quan tiền liên quantheo biện pháp của pháp luật.

2. Việc lập dự toán, quyết toán cùng sửdụng gớm phí bảo vệ Kế hoạch tiến hành thi hành Luật tiến hành theo quy địnhcủa Luật chi tiêu nhà nước và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được phân côngchủ trì có nhiệm vụ hoàn thành các bước được giao theo như đúng tiến độ, đảmbảo hiệu quả; các cơ quan, đơn vị, địa phương kết hợp cótrách nhiệm phối hợp nghiêm ngặt với cơ quan, đơn vị chủ trì tiến hành nghiêm túcnội dung, trọng trách được phân công.

2. Những sở, ban, ngành, UBND những quận,huyện và các cơ quan lại liên quan report kết trái triển khai thực hiện Kế hoạchnày cho CATP nhằm tổng hợp; tham mưu ubnd thành phố báo cáo Bộ Công an khi có yêucầu.

3. CATP phụ trách hướng dẫn,theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và tham mưu ủy ban nhân dân thành phố báo cáokết quả thực hiện về bộ Công an theo yêu thương cầu.

khu vực nhận: - Văn phòng chính phủ; - cỗ Công an; - những Phó chủ tịch UBND thành phố; - chiến trường Tổ quốc vn thành phố; - các sở, ban, ngành; - UBND những quận/huyện; - Cổng TTĐT thành phố; - Lưu: VT, VP, CATPPTM.