Hiện Tượng Thoát Vị Rốn Sinh Lý

Lúc sinh, thông thường rốn của con trẻ được phủ bọc bởi một vòng cân nặng dày. Khi cân bị yếu hèn đi hoặc không có, rốn đã lồi ra phía bên ngoài gọi là thoát vị rốn.

Thoát vị rốn cần phân biệt với thoát vị dây rốn (hay thoát vị cuống rốn), hôm nay cả ruộtvà các cơ quan phía trong bụng cũng đâm vào trong dây rốn và lồi ra ngoài thành bụng.