Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Nhận Kỹ Năng 150 Free

Kỹ năng 150 với những uy lực hết sức mạnh mẽ và là nỗi khiếp sợ của kẻ thù trong những trận giao tranh. Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí hãy nhanh chóng theo dõi những nội dung hướng dẫn sau đây để tiến hành học kỹ năng đặc biệt này một cách nhanh nhất.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm nhiệm vụ nhận kỹ năng 150 free


Đẳng cấp từ 150 trở lên. Đã học kỹ năng cấp 90 và 120.Lưu ý đặc biệt: Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách thực hiện nhiệm vụ.
Vật phẩm nhiệm vụ là vật phẩm khóa. Sau khi nhận nhiệm vụ kỹ năng 150 thì không thể chuyển Môn phái, không thể Trùng Sinh.Sau khi Trùng Sinh, yêu cầu cấp 150 trở lên mới sử dụng được kỹ năng cấp 150.Chú ý: Nếu nhân vật đã có kỹ năng 150 rồi thì sau khi Trùng Sinh hoặc chuyển Môn phái không cần phải làm lại nhiệm vụ 150.
Chú thích: Nghĩa là nhân vật thuộc môn phái nào thì nhận nhiệm vụ tương ứng của môn phái đó, các môn phái hoàn toàn riêng biệtvới nhau. Môn pháiNPC nhận nhiệm vụCác bước thực hiện
Thuý Yên

*

Nhược Lan (48/85)

Bước 1: Đối thoại với Nhược Lan, nhận nhiệm vụ đi tìm Chu Vân Tuyền. Bước 2: Đối thoại với Chu Vân Tuyền (Võ Đang 219/192). Nhận tin tiêu diệt Cường Nhân (Võ Đang 216/208). Bước 3: Hoàn thành nhiệm vụ, trở về gặp Chu Vân Tuyền. Bước 4: Đến gặp Lưu Hằng (Tương Dương 182/203) để đưa gói đồ. Bước 5: Sau đó về gặp Nhược Lan nhận đạo cụ Nguyệt Ca Lệnh.
Đường Môn

*

Đường Bất Nhiễm (515/318)

Bước 1: Đối thoại với Đường Bất Nhiễm, nhận nhiệm vụ đi tìm Du Không Không (Dương Châu 202/190). Bước 2: Sau đó, đến Dương Giác Động đánh bại Sơn tặc Đầu Mục (202/195) thu Dương Chỉ Bạch Ngọc giao cho Du Không Không đổi lấy đồ phổ. Bước 3: Hồi báo Đường Bất Nhiễm nộp đồ phổ, nhận tin mật hội với Đường Bất Nhiễm (Đường Môn 531/320).Bước 4: Đánh bại Đường Bất Nhiễm tại Đường Môn, (Đường Môn 531/320). Bước 5: Đối thoại với Đường Bất Nhiễm nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Nga My

*

Diệu Như (240/307)

Bước 1: Đối thoại với Diệu Như nhận nhiệm vụ đến Nga My Sơn Môn đánh bại Gia Luật Tỵ Li (Nga My phái 218/311). Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ, hồi báo Diệu Như được tin tới Mục Vân Từ (Nga My 242/306) để tự trị thương. Bước 3: Nhận lệnh đi đến Hướng Thuỷ Động để thu nhặt Triêm Tuyết Băng Liên (212/192). Bước 4: Hồi báo Mục Vân Từ, được tin Tiên Tử khăng khăng đòi cứu Thiên Nhẫn môn nhân. Bước 5: Đến đối thoại chưởng môn Thanh Hiểu sư thái (Nga My chính điện 249/304) nhận được Nguỵêt Ca lệnh.
Cái Bang

*

Hà Nhân Ngã (191 232)

Bước 1: Đối thoại với Hà Nhân Ngã nhận nhiệm vụ đến gặp Ngụy Liễu Ông (Cái Bang 191/242) để khiêu chiến. Bước 2: Nhận tin khiêu chiến ải thứ nhất, đánh bại Mạnh Tinh (Cái Bang 179/204). Bước 3: Hồi báo Nguỵ Liễu Ông, tiếp tục khiêu chiến ải thứ hai. Đánh bại Mạnh Thương Lang (Cái Bang 195/212).Bước 4: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, phát hiện Nguỵ Liễu Ông mất tích, quyết định quay lại giải cứu. Bước 5: Đến đối thoại Mạnh Tinh (Cái Bang 195/207), sau khi chạy thanh đọc sẽ nhận được tin hối đáp Ngụy Liễu Ông. Bước 6: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, được tin cần phải hồi báo hỗ trở định đoạt. Hồi đáp Hà Nhân Ngã, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Ngũ Độc

*

Vân Bất Tà (156/170)

Bước 1: Đối thoại với Vân Bất Tà nhận nhiệm vụ đến chỗ Bạch Bảo Bảo (Ngũ Độc 221/209). Bước 2: Nhận tin chuyển khẩu tín tới Mục Vô Ngôn.Bước 3: Đánh bại Mộc Vô Ngôn, nhận thủ cân. Sau đó, được tin giao thủ cân để lừa Vân Bất Tà. Bước 4: Hồi báo, đối thoại với Bạch Bảo Bảo, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Nhẫn

*

Đoạn Mộc Duệ (hạ tầng thứ 3 - 225/199)

Bước 1: Đối thoại với Đoạn Mộc Duệ, nhận tin tới Lâm An tiêu diệt Diệp Hành Kiệm (Lâm An 152/182). Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ nhận được Diệp Hành Kiệm thư tín. Đọc thư, đến Vũ Di Sơn (151/160), đối thoại với Tiểu Ngạch nhận tin mua kẹo. Bước 3: Đến Lâm An người bán dầu (Lâm An 197/183) mua kẹo Tứ Xuyên, đến Diệp Tiểu Ngọc (Lâm An 212/191) mua kẹo Hồ Lô, đến Tô Tam Nương (177/193) mua phiếu mua kẹo đường, hồi đáp Tiểu Ngạch. Bước 4: đến Chân Núi Trường Bạch (Biện Kinh – Lâm Du Quan – Chân Núi Trường Bạch) để đánh bại Nhạc Hoa Lão Nhân (193/195), nhận được bản đồ thấn bí. Bước 5: Nhận tin đi tìm và đối thoại với Tiểu Ngạch. Bước 6: Hồi đáp Doạn Mộc Duệ, giao bản đồ, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiếu Lâm

*

Từ Nhân (230/184)

Bước 1: Đối thoại với Từ Nhân, nhận nhiệm vụ đi tìm và đối thoại Sơn Hạ Nữ Tử (Thiếu Lâm 180/220). Bước 2: Nhận tin phản hồi phương trượng, gặp Từ Nhân, được tin trở lại và trao đổi với Sơn Hạ Nữ Tử. Bước 3: Đánh bại Phỉ Nhân (Thiếu Lâm 186/221). Bước 4: Hồi báo và đối thoại với Từ Nhân, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Võ Đang

*

Diệp Tiếp Mĩ (213 190)

Bước 1: Đối thoại với Diệp Tiếp Mĩ, nhận nhiệm vụ xuống núi tiêu diệt Cường Nhân (Võ Đang 234/178). Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ, trở về phản hồi Diệp Tiếp Mĩ. Bước 3: Đến Tương Dương (202/200) tìm Ngu Doãn Văn để tìm đường ra cho nhóm Cường Nhân. Bước 4: Đối thoại với Ngu Doãn Văn ở Tương Dương(201/199), được tin không thể giúp Cường Nhân, chỉ có thể tìm Diệp Tiếp Mĩ hồi báo. Bước 5: Hồi đáp Diệp Cơ Tử, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Vương

*

Dương Anh (223/196)

Bước 1: Đối thoại với Dương Anh, nhận nhiệm vụ đối thoại Diệp Hành Kiệm (Lâm An 163/194). Bước 2: Đến Lâm An đối thoại với Diệp Hành Kiệm, biết được hành tung của Hoàn Nhan Kả Hỷ (Vũ Di Sơn 217/164), quyết định đi tìm và ám sát. Bước 3: Tới Vũ Di Sơn tiêu diệt Hoàn Nhan Khả Hỷ, nhận được tín vật. Bước 4: Hồi báo Dương Anh, giao tín vật, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Côn Lôn

*

Tuyền Cơ Tử (190/196)

Bước 1: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử, nhận nhiệm vụ chiến đấu với nó tại Côn Lôn (Kiến Tính Phong Sơn Động 190/184). Bước 2: Chiến đấu với Tuyền Cơ Tử, nhặt vũ khí bị gãy, thỉnh giáo Tuyền Cơ Tử. Bước 3: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử rồi tới đối thoại với Thán Tức Lão Nhân, giao kiếm gãy (Khoái Hoạt Lâm, 202/196). Bước 4: Hồi đáp Tuyền Cơ Tử, nhận Nguyệt Ca Lệnh.

Chú thích: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu cầu nhân vật phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.

Xem thêm: Vợ Chồng Phạm Nhật Vượng - Tiểu Sử Bà Phạm Thu Hương

NPC liên quanCác bước thực hiện
*
Nguyệt Ca Võ Vệ
Bước 1: Nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Có Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới có thể thông qua thuyền phu để lên đảo. Bước 2: Đến Nguyệt Ca đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin đến Tẩy Kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác. Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy Kiếm Trì (180/188).Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy Kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cụ Thịnh Thuỷ Hoàn Kiếm, được tin quay lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

*

Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ cần phải thu thập các loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, sử dụng dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có rất nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì sẽ không thu thập được vật phẩm.Bước 6: Sau khi thu thập đạo cụ, quay lại Tẩy Kiếm Trì. Bước 7: Sử dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí bên cạnh Tẩy Kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

*

Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhận tin tới Tàng Kiếm Cốc tạo thành kiếm gia (169/180). Đến Tàng Kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến. Bước 9: Trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá Kiếm gia có thể tạo ra kiếm gia.Bước 10: Đến Khí Kiếm Cung đối thoại với Nguyệt Ca Kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận Kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong đối thoại với Đảo Chủ, được chuyển tống đến phó bản và chiến đấu với Đảo chủ.Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần thứ 3 nếu không thể tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật sau khi bị trọng thương cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo Chủ (Lưu ý: Mỗi lần chỉ có 50 nhân vật cùng lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).Bước 12: Đối thoại với Đảo Chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận được Võ Học Kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.

*

Thụ Mộc

*

Bia Đá

*

Bia Đá Kiếm Gia

*

Nguyệt Ca Kiếm Thị

*

Nguyệt Ca Đảo Chủ


Kỹ năng cấp 150 gồm 20 cấp, muốn tăng cấp kỹ năng 150 cần phải có điểm luyện kỹ năng, khi đồng đạo đạt được điểm luyện kỹ năng tương ứng là có thể tăng cấp. NPC liên quan: Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục Lưu Động -> Đào Hoa Nguyên).

*

Vật phẩm liên quan:Vật phẩmGhi chú
*
Võ Học Kinh Yếu
Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ.Mua từ Kỳ Trân Các giá 2.000 Xu. Tính chất: Vật phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ: Khóa, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng. Vật phẩm mua từ Kỳ Trân Các: Có thể bày bán, giao dịch, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng. Cách dùng: Nhấn chuột phải để sử dụng.
*
Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.Giá: 1.000 Xu. Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, không xếp chồng.Cách sử dụng: Nhấn chuột phải sử dụng.Giới hạn: Chỉ sử dụng tối đa 04 vật phẩm/nhân vật/ngày.

Nhân vật đối thoại với NPC Vô Danh Tăng ở Đào Hoa Nguyên để vào Vô Danh Mật Cảnh. Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh có 24 Thạch Phiến tương ứng với 24 kỹ năng cấp 150.

*

Trong Vô Danh Mật Cảnh này, đến Thạch Phiến tương ứng, dùng điểm kinh nghiệm để đổi điểm luyện kỹ năng. Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm sẽ nhận được 220 điểm luyện kỹ năng. Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể đổi được tối đa 10 lần. Sử dụng 1 Tốc Hiệu Kĩ Năng 150 Bạch Cầu Hoàn có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng.Điểm tu luyện kỹ năng có thể cộng dồn.Điểm tu luyện kỹ năng này không bị ảnh hưởng các phương thức tẩy điểm, trùng sinh, công kích.Riêng kỹ năng 150 của Đường Môn bẫy yêu cầu phải đạt cấp tối đa của kỹ năng 90 và 120 (kỹ năng này không cần tu luyện).