NỘI QUY

Website tamquoc94.vn là sân đùa giải trí cho tất cả những người yêu technology và loài kiến thức. Là nơi mang đến những gọi biết, đều tin tức mới nhất về technology điện tử, điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông cùng thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật bắt đầu nhất. Để kiêng những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan liêu đến bao gồm trị.
Không bàn vụ việc liên quan mang đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm địa điểm trao đổi giao thương mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu để viết bài xích phải bao gồm nguồn dẫn nếu chưa phải là sáng tác của bạn..