Sở xây dựng bình phước

Giám Đốc Sở Xây dựng Võ vớ Dũng
*
Trình độ chăm môn
Điện thoại cơ quan 02713.870.950
Địa chỉ email dungvt.sxd

Bạn đang xem: Sở xây dựng bình phước

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm
*
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713506158
Địa chỉ email lamnv.sxd
Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Tùng
*
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tungnx.sxd

Xem thêm: Đau Nhức Cánh Tay Bị Mất Lực, Nguyên Nhân Gây Cơ Yếu, Tê Bì, Liệt Cơ

Văn chống Sở Xây dựng

tamquoc94.vn
Chánh văn phòng công sở
*
tamquoc94.vn
Phó Chánh văn phòng và công sở
*

Phòng cai quản nhà và thị phần Bất hễ sản

tamquoc94.vn
Trưởng phòng
*
tamquoc94.vn
Phó Trưởng phòng
*
tamquoc94.vn
Phó Trưởng chống
*

tamquoc94.vn
Trưởng phòng
*