Trung tâm tư vấn hiv

Nhằm nâng cấp kiến thức cho cán bộ, nhân viên cấp dưới y tế trực tiếp làm công tác làm việc về nghành nghề tư vấn xét nghiệm HIV tại các Trung trọng điểm y tế, bệnh dịch viện, phòng khám và cán bộ phụ trách phòng bốn vấn, người hỗ trợ cho hoạt động tư vấn, Viện Pasteur tp. Hcm tổ chức khóa huấn luyện "Tư vấn xét nghiệm HIV", rõ ràng như sau:

Số tiết: 24 tiết/ 3 ngày.Địa điểm tổ chức: trên Trung trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur TP.HCM.Nội dung đào tạo: (Chương trình thêm kèm).Giá dịch vụ đào tạo: tổ chức triển khai tại Viện: 3,000,000 đồng/1 học viên;Tổ chức Online: 2,000,000 đồng/1 học tập viên.Giá dịch vụ đào tạo và giảng dạy có đổi khác khi con số học viên và vị trí học rứa đổi.(Giá thương mại & dịch vụ đã bao hàm tài liệu, văn phòng công sở phẩm và giấy triệu chứng nhận).

Quý Cơ quan vui lòng gửi list học viên về địa chỉ Viện Pasteur TP. Hồ nước Chí Minh, 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, thành phố hcm hoặc đk online tại website trước khi mở lớp 5 ngày: http://tamquoc94.vn.

Thông báo chiêu sinh:

Chương trình đào tạo

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

Ngày 1

08.00 – 08.30

Đón tiếp học tập viên – Khai mạc

Ban giáo viên - TTĐT

08.30 – 08.45

Kiểm tra trước khóa học

TTĐT

08.45 – 09.45

Tình hình dịch tễ hiv/aids trên trái đất và Việt Nam

Ban Giảng viên

09.45 – 10.00

Giải lao

10.00 – 11.15

Tổng quan tiền về support XN HIV

Ban Giảng viên

11.15 – 11.30

Giải đáp thắc mắc

Ban Giảng viên

11.30 – 13.30

Nghỉ trưa

13.30 – 14.15

HIV & tình tiết tự nhiên của lây truyền HIV

Ban Giảng viên

14.15 – 15.00

Chẩn đoán HIV bởi XN

Ban Giảng viên

15.00 – 15.15

Giải lao

15.15 – 16.00

Biện luận các KQ XN HIV/AIDS

Ban Giảng viên

16.15 – 17.00

Xác suất lây truyền HIV

Giá trị chẩn đoán của một xét nghiệm

Ban Giảng viên

Ngày 2

08.00 – 08.45

Một số văn bạn dạng pháp quy về VCT: Thông tư 01/2015/TT-BYT, cơ chế PC human immunodeficiency virus và một trong những văn bạn dạng liên quan

Ban Giảng viên

08.45 – 09.30

Tư vấn trước và sau XN

Ban Giảng viên

09.30 – 09.45

Giải lao

Ban Giảng viên

09.45 – 10.45

Thực hành hỗ trợ tư vấn (1)- support trước xét nghiệm

Ban Giảng viên

10.45 – 11.30

Thực hành hỗ trợ tư vấn (2)- tư vấn sau xét nghiệm các trường hòa hợp âm tính và không xác định

11.30 – 13.30

Nghỉ trưa

13.30 – 14.30

Thực hành tư vấn (3)- support sau xét nghiệm mang đến nhóm nguy hại cao (NCMT, PNMD, MSM)

Ban Giảng viên

14.30 – 15.15

Thực hành support (4)- tư vấn sau xét nghiệm mang đến nhóm nguy hại thấp (PNMT và các đối tượng người dùng khác)

15.15 – 15.30

Giải lao

15.30 – 16.15

Kỳ thị-Những vấn đề đạo đức của support viên

Ban Giảng viên

16.15 – 16.30

Giải đáp thắc mắc

Ban Giảng viên

Ngày 3

08.00 – 09.15

Bệnh lây truyền trùng thời cơ trên fan nhiễm HIV

Ban Giảng viên

09.15 – 10.10

Chăm sóc bớt nhẹ

10.00 – 10.15

Giải lao

10.15 – 11.15

Dự chống phơi truyền nhiễm HIV

Ban Giảng viên

11.15 – 11.30

Giải đáp thắc mắc

11.30 – 13.30

Nghỉ trưa

13.30 – 14.30

Tư vấn bên trên một số đối tượng người tiêu dùng đặc biệt

Ban Giảng viên

14.30 – 15.15

Thảo luận và giải đáp thắc mắc

Ban Giảng viên

15.15 – 15.30

Giải lao

15.30 – 16.15

Ôn tập

Kiểm tra cuối khóa học

Ban giảng viên - TTĐT

16.15-16.30

Đánh giá chỉ lớp học – Bế mạc

Ban giảng viên - TTĐT

Chương trình đào tạo khác
*
Đào chế tạo ra Ngắn Hạn
Đăng cam kết Online
Tư vấn xét nghiệm HIV
Thực hành lâm sang tốt trong thử nghiệm lâm sàng (GCP)
Kỹ thuật xét nghiệm ngày tiết thanh học tập HIV/AIDS
Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương thức xét nghiệm định lượng
Thẩm định phương thức nội kiểm trong kiểm nghiệm trong xét nghiệm
Kỹ thuật lấy mẫu, bảo vệ và vận chuyển căn bệnh phẩm đường hô hấp trên
Đào tạo các lớp dự án
Đào tạo theo nhu cầu
Đào tạo những lớp quốc tế
*
Ban giảng viên
*